УСПЕХИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти, до 7 юли, включително, е подаването на заявление за първо класиране.  За първи път гимназията приема 39 ученици в паралелките с Английски език и Испански език. Английски език и Немски език е чудесна възможност за 26 ученици.  За първи път паралелка по предприемачество с Информационни технологии, Английски език и Испански език. Възможност 13 […]

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. се подават документи за първи етап на класиране

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. се подават документи за първи етап на класиране. Заявления за участие се подават  само по електронен път. Това може да се осъществи: от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; в училищата-центрове, определени от началника на РУО – Ямбол, в рамките […]

НАГРАДА ЗА ВИКТОРИЯ ГАНЧЕВА ГАНЕВА ОТ ХІ В КЛАС ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА, ОРГАНИЗИРАН ОТ СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Виктория Гатева участва в конкурса на тема: „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“. Консултанти: г-жа Мария Плочева – ст.учител по Химия и ООС, и г-жа Росица Йорданова – учител по ИТ. Поздравления за Виктория и нейните учители.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В МАЛТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ ОТ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Група от 20 ученици, изучаващи професия „Екскурзовод“,  се подготвят за провеждане на двуседмична производствена практика в Малта по програма Еразъм +. Проектът беше разработен и спечелен от педагогически екип: Радка Иванова, Веселина Митрева и Евгения Начева. На срещата с родителите бяха уточнени всички детайли по подготовката на групата за пътуването и провеждането на практиката. Поздравления […]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ

За класиране в  Езикова гимназия приемният бал се образува като сума, както следва: утроените точки от НВО по Български език и литература плюс точките от НВО по Математика и се прибавят  превърнатите в точки оценки от свидетелството за завършено основно образование (VІІ клас) : по Български език и литература по Чужд език (Английски език или […]

МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА  ОТ ІХ Б КЛАС ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНА НАГРАДА  ЗА УЧАСТИЕТО СИ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП НА 51-ИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС

Наградата беше връчена от г-жа Лили Драгоева, директор на РУ „Югоизточен район“ на Български пощи. В националния етап от 51-ия международен епистоларен конкурс на  Всемирния пощенки съюз и ЮНЕСКО, организиран от „Български пощи“ са участвали повече от 100 ученици на тема: „Напиши писмо до влиятелен човек, за да му обясниш защо и как следва да […]