Награда за Александър Вълчев от 10 клас

За участие в конкурс за изготвяне проект на лого на ОУ „Н. Петрини“ Ямбол Александър Вълчев от 10А клас, с преподавател Величка Стоянова, бе награден с Грамота за отлично представяне и предметна награда.