Езикова Гимназия "Васил Карагьозов"

Училище за победители!

„Споделено иновативно пространство“ в ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана

От 22 до 25 март 2022 г. група учители и ученици от гимназията участваха в обмен на иновативни практики „Споделено иновативно пространство“ в ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана. В срещата участваха и групи от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна и от 127. СУ „Иван Денкоглу“ – София. Ямболската езикова гимназия ще бъде домакин на среща по НП „Иновации в действие“ от 05 до 08.06.2022 г.

В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГОСТУВАХА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПГПЧЕ „ПЕТЪР БОГДАН“-МОНТАНА, ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“-ВАРНА И 127 СУ „ИВАН ДЕНКОГЛУ“-СОФИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

От 6 до 8 юни 2022 г. Езикова гимназия – Ямбол е домакин на среща за споделяне на иновативни практики. Колегите от гостуващите гимназии бяха запознати с тригодишната работа на Ямболската езикова гимназия по проблема: “Учители, ученици и родители – успешни партньори в изграждането на култура на ефективно и отговорно общуване в училището и в общността” . Гостите наблюдаваха провеждането на избор за училищен омбудсман и зам.-омбудсман и участваха в дискусия по проблемите на ученическото самоуправление. Присъстваха на открит урок при г-жа Теодора Добрева в час на класа в 9 Б клас по иновацията: „Прозорецът на Джохари” или как да се постигне взаимно разбиране и да се изгради доверие в училищния екип“.

Гостуващите училища представиха свои иновативни практики: ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана: „Меките умения – път към училищната кариера.“; ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна: „Бинарните уроци и кариерно ориентиране в ПГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна; 127 СУ „Иван Денкоглу“ – София: „Платформи и нови методи на работа в училище.“