Езикова Гимназия "Васил Карагьозов"

Училище за победители!

Училище за победители!

Седмично разписание

Седмично разписание на 8А клас

 
8 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
БЕЛ ИУЧ
Английски език
Информационни технологии
Български език
Изобразително
2
Физическо
Английски език
Български език
Спортни дейности
Математика
3
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Български език
4
Час на класа
Английски език
Математика
Английски език
Български език
5
Английски език
Математика
Английски език
НЕ ИУП
Английски език
6
Английски език
Философия
Английски език
Английски език
Английски език
7
Английски език
 Физическо
Информационни технологии
Английски език
Английски език
Седмично разписание на 8Б клас
 
8 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски език
ИЕ ИУЧ
Спортни дейности
Информационни технологии
Английски език
2
БЕЛ ИУЧ
Математика
Математика
Български език
Английски език
3
Английски език
Английски език
Български език
Български език
Философия
4
Час на класа
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
5
Английски език
Физическо
Английски език
Английски език
Български език
6
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Изобразително
7
Физическо
Английски език
Английски език
Информационни технологии
 Математика
Седмично разписание на 8В клас
 
8 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски език
Английски език
Български език
Спортни дейности
Български език
2
Английски език
Английски език
Информационни технологии
Английски език
Български език
3
Английски език
Български език
Математика
Английски език

Математика

 
4
Час на класа
Английски език
Физическо
Математика
 Физическо
5
Философия
Английски език
Английски език
Английски език
 Английски език
6
Изобразително
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
7
Въведение ИУЧ
 
 Английски език
Въведение ИУЧ
Английски език
Седмично разписание на 9А клас
 
9 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски ИУЧ
Философия
История
География
Информационни технологии
2
Химия
Физическо
Биология
Спортни дейности
Немски език
3
Физическо
Немски език
Български език
НЕ ИУЧ
Изобразително
4
Час на класа
Английски език
Английски език
Математика
История
5
Физика
История
Математика
Бииология
Английски език
6
Български език
Английски език
Физика
История
Химия
7
Български език
География
 
Химия
Математика
Седмично разписание на 9Б клас
 
9 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Биология
Физика
Български език
Философия
История
2
История
История
Български език
Химия
Английски език
3
Информационни технологии
ИЕ ИУЧ
Английски език
Математика
Химия
4
Час на класа
Физическо
Математика
Спортни дейности
Български език
5
Английски ИУЧ
География
Изобразително
История
Биология
6
Физика
Химия
География
Испански език
Математика
7
Английски език
Английски език
 
Испански език
Физическо
Седмично разписание на 9В клас
 
9 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
История
Физическо
Биология
Английски език
Английски език
2
Английски език
Испански език      Руски език
Математика
Български език
Организация ИУЧ
3
Физика
Български език
История
Български език
Физика
4
Час на класа
Информационни технологии
Химия
 История
Биология
5
Физическо
Английски език
Испански език        Руски език
 Математика
Математика
6
Геогрофия
История
Изобразително
Здравословни
Спортни дейности
7
Философия
 Химия
География
 
Химия
Седмично разписание на 10А клас
 
10 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Химия
Биология
Математика
Физическо
Философия
2
Физическо
Физика
История
История
Изобразително
3
Биология
Английски ИУЧ
Спортни дейности
Български език
НЕ ИУП
4
Час на класа
НЕ ИУП
Философия
Български език
Английски ИУЧ
5
Математика
История
Английски ИУЧ
География
Немски език
6
История
Немски език
Английски ИУЧ
Химия
Български език
7
География
Английски език
Физика
Английски език
 
Седмично разписание на 10Б клас
 
10 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Испански език
Математика
Физика
История
ИЕ ИУЧ
2
Английски език
Биология
Химия
Английски ИУЧ
Философия
3
История
Физика
Философия
Математика
ИЕ ИУЧ
4
Час на класа
История
История
Английски език
Физическо
5
География
Химия
География
Български език
Английски ИУЧ
6
Английски ИУЧ
Физическо
Спортни дейности
Български език
Английски ИУЧ
7
Изобразително
Български език
Испански език
 
Биология
Седмично разписание на 10В клас
 
10 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Български език
История
Химия
Физика
География
2
Биология
Английски език
История
История
История
3
Философия
Физическо
Биология
География
Английски език
4
Час на класа
Химия
Спортни дейности
Философия
Математика
5
Френски език     Руски език
Български език
Математика
Френски език Руски език
Изобразително
6
Безопасност ИУЧ
Български език
Организация ИУЧ
Физическо
Отчетност ИУЧ
7
Физика
Организация ИУЧ
Икономика
 
Организация ИУЧ
 
Седмично разписание на 11А клас
 
11 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Немски език
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
Български език
Математика
НЕ ПП
2
АЕ ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
Български език
НЕ ПП
Английски език
3
НЕ ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
Немски език
АЕ ПП
Физическо
4
Час на класа
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
НЕ ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
 
АЕ ПП
5
Физическо
НЕ ПП
АЕ ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
6
Английски език
Математика
Спортни дейности
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
7
Български език
 
Гражданско
АЕ ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
 
Седмично разписание на 11Б клас
 
11 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Гражданско
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
Английски език
ИЕ ПП
Физическо
2
Български език
Х ПП
БЕЛ ПП
Б1 ПП
ИЕ ПП
АЕ ПП
Математика
3
Български език
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
Български език
Испански език
АЕ ПП
4
Час на класа
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
ИЕ ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
ИЕ ПП
 
5
АЕ ПП
ИЕ ПП
Спортни дейности
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
6
Физическо
АЕ ПП
Английски език
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
 
7
АЕ ПП
Испански език
Математика
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
 
Седмично разписание на 11В клас
 
11 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски език
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
Гражданско
АЕ ПП
АЕ ПП
2
Математика
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
АЕ ПП
РЕ ПП
ФЕ ПП
Физическо
3
РЕ ПП 
ФЕ ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
Английски език
Френски език
Руски език
Български език
4
Час на класа
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
РЕ ПП
ФЕ ПП

БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
Български език
5
Български език
АЕ ПП
Математика
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
БЕЛ ПП
ИТ ПП
Х ПП
6
РЕ ПП
ФЕ ПП
 
Физическо
РЕ ПП
ФЕ ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
 
7
Френски език
 Руски език
АЕ ПП
Спортни дейности
ИЦ ПП
М ПП
БЗО ПП
 
Седмично разписание на 12А клас
 
12 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Математика
НЕ ПП
НЕ ПП
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП
2
НЕ ПП
Гражданско
Немски език
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
3
Английски език
Математика
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
Физическо
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
4
Час на класа
АЕ ПП
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
Български език
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
5
Български език
Английски език
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП
АЕ ПП
Спортни дейности
6
Български език
АЕ ПП
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП
НЕ ПП
НЕ ПП
7
АЕ ПП

Физическо
Немски език
 АЕ ПП
Седмично разписание на 12Б клас

 

12 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Испански език
Български език
ИЕ ПП
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП
2

Английски език

Български език
Спортни дейности
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
3
Физическо
Физическо
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
Математика
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
4
Час на класа
Гражданско
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
АЕ ПП
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
5
ИЕ ПП
Математика
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
Испански език
АЕ ПП
6
АЕ ПП
ИЕ ПП
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
Английски език
АЕ ПП
7
Български език

АЕ ПП
ИЕ ПП
 ИЕ ПП
 
Седмично разписание на 12В клас

 

12 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Физическо
АЕ ПП
АЕ ПП
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП
2
Гражданско
Английски език
Спортни дейности
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
3
Български език
РЕ ПП
ФЕ ПП
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
АЕ ПП
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
4
Час на класа
РЕ ПП
ФЕ ПП
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
АЕ ПП
ИТ ПП
ГИ ПП
БЗО ПП – 2 гр.
5
Математика
Български език
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
Математика
Физическо
6
АЕ ПП
Български език
БЗО ПП
Химия ПП
БЕЛ ПП 
Френски език
Руски език
Френски език
Руски език
7
Испански език

РЕ ПП
ФЕ ПП
РЕ ПП
ФЕ ПП
 РЕ ПП
ФЕ ПП
 

Съдържание

  Add a header to begin generating the table of contents

  Анкета

  Анкетата е анонимна и се използва с цел проучване.

  Време

  Your monthly usage limit has been reached. Please upgrade your Subscription Plan.

  °C
  km/h