Езикова Гимназия "Васил Карагьозов"

Училище за победители!

Седмично разписание

Седмично разписание на 8А клас

 
8 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник 
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски език
Музика
Математика
Математика
Математика
2
Английски език
Английски език
Философия
Английски език
Български език
3
Английски език
Английски език
Физическо
Информационни технологии
Български език
4
Физическо
Английски език
НЕ ИУП 
Английски език
Английски език
5
Български език
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
6
Изкуство и общество
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
7
Изкуство и общество
Час на класа 
Английски език
Спортни дейности
Английски език
Седмично разписание на 8Б клас
 
8 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Български език
Математика
Философия
Спортни дейности
Английски език
2
Английски език
Английски език
ИЕ ИУЧ
Математика
Английски език
3
Английски език
Физическо
Математика
Английски език
Английски език
4
Английски език
Английски език
Български език
Английски език
Физическо
5
Музика
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
6
Изкуство и общество
Английски език
Английски език
Информационни технологии
Български език
7
Изкуство и общество
Час на класа
Английски език
Английски език
Български език
Седмично разписание на 8В клас
 
8 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски език
Математика
Математика
Математика
Английски език
2
Английски език
Английски език
Английски език
Физическо
Информационни технологии
3
Английски език
Английски  език
Английски език
Английски език
Английски език
 
4
Български език
Предприемачество
Английски език
Английски език
 Английски език
5
Английски език
Английски език
Български  език
Английски език
 Български език
6
Философия
Английски език
Български  език
Английски език
Музика
7
Физическо
 Час на класа
Спортни дейности
 
Гостопр. ТИ
Седмично разписание на 9А клас
 
9 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски ИУЧ
Философия
Спортни дейности
Физика
Музика
2
Биология
История
История
Биология
История
3
Физика
Немски език
Испански език
Математика
Физическо
Физика
4
История
Английски език
Английски език
Химия
География
5
Физическо
Информационни технологии
 
Немски език
Испански език
Математика
Английски език
6
Математика
Български език
Биология
Български език
Химия
7
География
Час на класа
Английски език
Български език
Изкуство и общество
Седмично разписание на 9Б клас
 
9 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Музика
История
Физика
Биология
История
2
Български език
Английски език
Физическо
История
География
3
Български език
Физика
История
Английски език
Биология
4
Физика
Математика
Испански език
География
Математика
5
Химия
Испански език
Математика
Химия
Информационни технологии
6
Биология
Английски език ИУЧ
Английски език
Английски език
Спортни дейности
7
Философия
Час на класа
 
Български език
Физическо
Изкуство и общество
Седмично разписание на 10А клас
 
10 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Биология
Физическо
Английски език ИУЧ
Английски език ИУЧ
Български език
2
Английски език
Философия
Биология
Английски език ИУЧ
Български език
3
География
История
Физика
География
История
4
Български език
НЕ ИУП
Философия
Спортни дейности
Физика
5
Математика
Химия
География
История
Физическо
6
Немски език
Математика
Информационни технологии
Английски език
Немски език
7
Изобразително изкуство
Час на класа
 
Химия
Английски език ИУЧ
Седмично разписание на 10Б клас
 
10 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Английски език ИУЧ
 
Български език
Биология
Физическо
Химия
2
Испански език
Математика
Английски език ИУЧ
 
Български език
Физика
3
История
Английски език
Философия
Български език
Физическо
4
Изобразително изкуство
Философия
Спортни дейности
История
Биология
5
Испански език ИУЧ
География
Испански език
Английски език ИУЧ
География
6
География
Физика
Математика
Химия
Английски език
7
Информационни технологии
 
Час на класа
История
Английски език ИУЧ
 
Седмично разписание на 10В клас
 
10 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Физика
География
Предприемачество
Испански език ИУЧ
Физическо
2
Химия
Физическо
Химия
Физика
Английски език ИУЧ
 
3
Испански език
Философия
Испански език
История
Английски език
4
Български език
Математика
Биология
Информационни технологии РП
Информационни технологии
5
Български език
Английски език
История
Български език
Предприемачество
6
История
Биология
Философия
Спортни дейности
География
7
 
Час на класа
Математика
 География
Изобразително изкуство
 
Седмично разписание на 11А клас
 
11 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
ИЦ ПП
ИТ ПП
НЕ ПП
 
ИЦ ПП
ИТ ПП
Български език
Немски език
2
ИЦ ПП
ИТ ПП
АЕ ПП
 
ИЦ ПП
ИТ ПП
АЕ ПП
НЕ ПП
3
Английски език
БЕЛ ПП
Г ПП
АЕ ПП
НЕ ПП
НЕ ПП
4
НЕ ПП
БЕЛ ПП
Г ПП
 
АЕ ПП
Немски език
 
Английски език
5
Физическо
Български език
Спортни дейности
Математика
Физическо
6
Математика
Български език
ИЦ ПП
ИТ ПП
БЕЛ ПП
Г ПП
АЕ ПП
7
Гражданско образование
Час на класа
ИЦ ПП
ИТ ПП
ИЦ ПП
ИТ ПП
 
Седмично разписание на 11Б клас
 
11 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
ИЦ ПП
ИТ ПП
АЕ ПП
ИЦ ПП
ИТ ПП
Испански език
ИЕ ПП
2
ИЦ ПП
ИТ ПП
АЕ ПП
ИЦ ПП
ИТ ПП
Физическо
ИЕ ПП
3
Български език
БЕЛ ПП
Г ПП
Физическо
АЕ ПП
ИЕ ПП
4
ИЕ ПП
БЕЛ ПП
Г ПП
АЕ ПП
Български език
Английски език
 
5
Гражданско образование ПП
Испански език
Английски език
Български език
АЕ ПП
6
ИЕ ПП
Математика
БЕЛ ПП
Г ПП
БЕЛ ПП
Г ПП
Математика
 
7
 
Час на класа
БЕЛ ПП
Г ПП
ИЦ ПП
ИТ ПП
Спортни дейности
Седмично разписание на 11В клас
 
11 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Испански език
Руски език
Чужд език по професия ОПП
ТТ аг. д-ст РПП
2
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка 
Гостоприемство/ ОтПП
Туристическа анимация/СПП
ТТ аг. д-ст/СПП
Испански език
Руски език
3
Туристическа анимация уч. п-ка
Туристическа анимация уч. п-ка
Математика
Туристическа анимация уч. п-ка
 
Физическо
4
Екскурзоводско обслужване/СПП
Екскурзоводско обслужване/ СПП
 
Български език
 
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
5
Гражданско образование
Физическо
 
Екскурзоводско обслужване/СПП
Спортни дейности
Чужд език по професия РПП
6
Български език
 
Чужд език по професия ОПП
Екскурзоводско обслужване/СПП
Математика
Туристическа анимация уч. п-ка
 
7
Български език
Час на класа
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
 
Седмично разписание на 12А клас
 
12 а, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
АЕ ПП
БЗО ПП
БЕЛ ПП
АЕ ПП
ИТ ПП
ИЦ ПП 
БЗО ПП
БЕЛ ПП
2
НЕ ПП
БЗО ПП
БЕЛ ПП
АЕ ПП
ИТ ПП
ИЦ ПП
БЗО ПП
БЕЛ ПП 
3
НЕ ПП
АЕ ПП
НЕ ПП
Английски език
Математика
4
ИТ ПП
ИЦ ПП
 
Английски език
ИТ ПП
ИЦ ПП
Гражданско образование
Спортни дейности
5
ИТ ПП
ИЦ ПП
Немски език
БЗО ПП
БЕЛ ПП
АЕ ПП
НЕ ПП
 
6
Математика
Немски език
Физическо
Български език
Български език
7
Физическо
 Час на класа
 
Български език
 НЕ ПП
Седмично разписание на 12Б клас

 

12 б, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
ИЕ ПП
БЗО ПП
БЕЛ ПП
ИЕ ПП
ИТ ПП
ИЦ ПП
 
БЗО ПП
БЕЛ ПП
2
АЕ ПП
 
БЗО ПП
БЕЛ ПП
Физическо
ИТ ПП
ИЦ ПП
 
БЗО ПП
БЕЛ ПП 
3
АЕ ПП
АЕ ПП
 
АЕ ПП
Испански език
Български език
4
ИТ ПП
ИЦ ПП
Испански език
ИТ ПП
ИЦ ПП
ИЕ ПП
Български език
5
ИТ ПП
ИЦ ПП
Български език
БЗО ПП
БЕЛ ПП 
АЕ ПП
 
Математика
 
6
Гражданско образование
Физическо
ИЕ ПП
Спортни дейности
Английски език
7
Математика
 Час на класа
ИЕ ПП
Английски език
 
 
Седмично разписание на 12В клас

 

12 в, сутрин
       
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1
ТТ аг. д-ст/СПП
Чужд език по професия ОПП
Спортни дейности
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
2
Туристическа анимация/СПП
 
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Френски език
Руски език
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
 
3
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Френски език
Руски език
Маркетинг ОтПП
Екскурзоводско обслужване/СПП
4
Маркетинг РПП
БЕЛ РПП
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
 
Физическо
Туристическа анимация/уч. практика
 
5
Гостоприемство/ОтПП
Математика
Математика
Екскурзоводско обслужване уч. п-ка
Екскурзоводско обслужване/СПП
6
Физическо
Български език
Български език
Гражданско образование
Екскурзоводско обслужване/СПП
7
 
 Час на класа
Български език
Чужд език по професия ОПП
Туристическа анимация/уч. практика

Съдържание

  Add a header to begin generating the table of contents

  Анкета

  Анкетата е анонимна и се използва с цел проучване.

  Време

  Your monthly usage limit has been reached. Please upgrade your Subscription Plan.

  °C
  km/h