Езикова Гимназия "Васил Карагьозов"

Училище за победители!

История на ЕГ "Васил Карагьозов"

Ние сме горди наследници на Мъжкото класно училище и Мъжката гимназия – Ямбол , а „ЕГ Васил Карагьозов“ е най-старата гимназия в целия град!

1880 - 1917

Създаването на мъжкото училище

Непосредствено след Освобождението на България се създават благоприятни условия за развитие на образователното дело в Ямбол. Освен двете първоначални училища е създадено и мъжкото класно училище със срок на обучение 4 години след началния курс. През учебната 1890/91 година в първи клас (пети клас) на Мъжкото класно училище били записани 74 ученици. През следващите години училището търпи развитие и през учебната 1908/9 година се създава непълна мъжка гимназия ІV и V клас (VІІІ и ІХ клас), а през 1917/18 учебна година се създава смесено педагогическо училище. От 1917 година с Постановление на Министерството на народната просвета са създадени 2 гимназии – мъжка и девическа.

1880 - 1917

1925 - 1934

От учебната 1925/26 година се създава Ямболската смесена гимназия. След закриването на смесената гимназия, отново през 1937 година се създава Мъжка гимназия, която приема името на Иван Райнов за патрон, а девическата гимназия се нарича Васил Левски. През 1939 година мъжката гимназия е преместена в новопостроена сграда – сегашната професионална техническа гимназия. През учебната 1943/4 година мъжката гимназия има 1336 ученици, разпределени в 32 паралелки.

1925 - 1934

1945 - 1979

През 1945 година името на гимназията е сменено и популярно започва да се нарича І гимназия “Васил Карагьозов”. През 1951година гимназията е преместена в новопостроената сграда на сегашното ОУ “Св. Климент Охридски” и в нея се обучават 1200 ученици. В това време съществуват още две гимназии: ІІ-ра гимназия “Васил Левски” и ІІІ-та гимназия “Христо Смирненски”.

За трети път гимназията е преместена през 1959 година, отново в новопостроена сграда, в която сега е ОУ “Христо Смирненски”. В началото на учебната 1963/4 година ІІІ-та гимназия е закрита и се обединява с І-ва гимназия “Васил Карагьозов”. От 1974 година гимназията става специализирано езиково училище с разширено изучаване на руски език и през 1979 година е настанена в нова сграда – сегашното основно училище “Николай Петрини”.

1945 - 1979

1989 - 2016

Последната
промяна е през 1989 година, когато гимназията е преместена в новата сграда в
к-с “Златен рог” и осъществява прием след завършен VІІ клас по профил
“Английски език”, “Немски език”, “Френски език”. Със Заповед на Министъра на
образованието и науката през 1993 година гимназията е преименувана на ГПЧЕ
“Васил Карагьозов”, т.е. профилирано езиково училище (с такова име са всички
езикови гимназии, регистрирани след 1989 година).

От
01 август 2016 година, съгласно разпоредбите на Закон за предучилищното и
училищното образование, гимназията е преименувана на Профилирана Гимназия с
Преподаване на Чужди езици – ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“ – Ямбол.

1989 - 2016

2017

Със Заповед № РД14-78/ 22.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката гимназията е преименувана на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ – ЯМБОЛ.

2017
                                                                       Разгледайте сборника тук.

Анкета

Анкетата е анонимна и се използва с цел проучване.